Nieuwsbrief Wissel 2020 december 2015

Met deze nieuwsbrief willen wij als Wissel 2020 jullie op de hoogte houden van de voortgang. Intussen wordt al een hoop werk verzet wat voor een ieder misschien nog niet zichtbaar is. Maar stilgezeten wordt er echter zeker niet. Diverse commissies zijn de afgelopen maanden druk bezig geweest om invulling te geven aan hun taken. Om een indruk te geven waar de afgelopen maanden hard aan gewerkt is, wordt in deze nieuwsbrief kort weergeven wat elke commissie heeft of wat op korte termijn wordt gerealiseerd.

 

Communicatiecommissie:

-       De nieuwe website ontwerpen en actualiseren

-       Kennismakingsgids s.v. Wissel maken

-       Frequantly Asked Questions (FAQ) voor op de site samenstellen

 

Kantinecommissie:

-       Buitenzijde van de kantine verven

-       Binnenzijde van de kantine opknappen

-       Groenstrook tussen eerste- en tweede veld aanpakken

-       Nieuwe vrijwilligers werven

-       Andere gehaktballen regelen op verzoek van leden

 

Kleding- en materialencommissie:

-       Kleding- en materialenplan opgesteld

-       Kledinglijn vastgesteld

-       Kleding reglement opgesteld

-       Kledinghok inventariseren en opruimen

-       Kleding teams inventariseren

-       Inventarisatie, bestellen, vernieuwen en aanvullen van spelmaterialen

-       Aankoop en installatie nieuwe ballenrekken

 

Sponsorcommissie:

-       Inventarisatie huidige en oude sponsoren

-       Sponsorcontracten opstellen

-       Nieuwe sponsoren werven

-       Sponsoravond organiseren

 

Nieuwe leden- en activiteitencommissie:

-       Informeren mogelijkheden 60+ voetbal

 

We hopen dat we jullie goed geïnformeerd hebben over wat er allemaal achter de schermen gebeurd bij Wissel 2020. Regelmatig kun je een nieuwe nieuwsbrief vinden op de site en in de kantine om jullie op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen. Ook zal er in januari een nieuwe update plaats vinden in de vorm van een presentatie in de kantine van de club. De exacte datum wordt later bekend gemaakt. S.v. Wissel is flink in beweging!

 

Projectgroep Wissel 2020